Ouderparticipatie binnen de Wilhelminagroep

Veel sportverenigingen werken met een systeem van ouderparticipatie om het reilen en zeilen van de vereniging te vergemakkelijken en de contributie voor iedereen betaalbaar te houden. Binnen de Wilhelminagroep is hier op dit moment geen systeem voor.

Dit wil niet zeggen dat wij niet met enige regelmaat een beroep doen op de ouders/verzorgers van onze leden. Wij hebben echter gemerkt dat er gelukkig nog bij veel ouders de bereidheid is om vrijwillig zich voor dit soort activiteiten aan te melden. Hierbij kan je denken aan onderstaande activiteiten:

  • Grote schoonmaak gebouwen, schilderen.
  • Snoeiwerkzaamheden, gras maaien, tuinonderhoud.
  • Onderhoud aan boten, laswerkzaamheden, technische werkzaamheden
  • Deelname in een van onze besturen als oudervertegenwoordiger

Oproepen hiervoor worden veelal via de mail verspreid en tegenwoordig ook via website, twitter en facebook. Wilt u proactief benaderd worden voor bepaalde klussen dan kunt u zich aanmelden via de staf van de speltak of via ons contactformulier.

Verder is de vereniging voornemens een extra aanbouw en botenloods te gaan bouwen zie hiervoor onze aparte Nieuwbouw-site. Om deze plannen te realiseren hebben we echter tijdelijk extra denkkracht, kennis en tijd nodig. Wat wij zoeken zijn ouders/verzorgers die competenties hebben aangaande:

  • Exploitatie begroting
  • Aanbestedingen / bouwaanvragen
  • Communicatie, intern –en extern
  • Aanvraag zonnepanelen, duurzaam bouwen
  • Sponsoring/ crowd-funding/ fondsenwerving

Qua tijdsbesteding denken wij aan een invulling van 5 dagdelen in het komende kalenderjaar, uiteraard is dit in overleg bespreekbaar. Mocht u hier wat voor voelen dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemene contactformulier.