Deelnameformulier kampen en activiteiten

De kosten voor de kampen staan aangegeven als bedrag achter de naam van het betreffende kamp. Het kampgeld dient overgemaakt te worden op (giro)rekening NL 17 INGB 5689346 tnv Wilhelminagroep Zeeverkenners te Houten onder vermelding van de naam van het kamp en de voornaam/achternaam van de deelnemer.

Het kampgeld dient tenminste 14 dagen voor het kamp te worden overgemaakt, het rekeningnummer en kampbedrag verschijnen nogmaals nadat u op ‘verzenden’ geklikt heeft. Door als ouder het kampgeld over te maken naar de rekening van de Wilhelminagroep geeft u toestemming voor deelname aan het kamp voor uw kind.

Niet betalen is helaas niet mee, en contant betalen is geen mogelijkheid. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze penningmeester via het contactformulier op onze website. Als je mee wilt op kamp moet naast de betaling ook het gezondheidsformulier zijn ingeleverd bij de leiding, is dit nog niet gebeurt vul dat dan alsnog in.

Let op u dient dit formulier per deelnemer in te vullen, dus als er twee leden uit een gezin meegaan dient u twee keer het formulier in te vullen!

Voor een overzicht van onze jaarlijkse activiteiten kunt u op het activiteitenoverzicht kijken.

Deelnameformulier kampen en activiteiten

 

Gegevens voor inschrijving

 

Verification