Nieuwsbrief april nieuwbouw

Beste leden, ouders, (oud)leden, belangstellenden,

Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de stand van zaken mbt de bouwplannen. Het gaat namelijk onwijs goed met de fondswerving en ook de obligaties worden goed afgenomen. Verder proberen wij er alles aan te doen om de bouwkosten zo laag mogelijk te maken. We zullen echter toch een behoorlijke investering moeten doen. Niet alleen voor de leden van nu, maar ook voor de leden in de toekomst. Om dit te realiseren moeten we nu een beroep doen op ieders vermogen tot bijdragen. De bouwthermometer heeft per 1 april (geen grap) de stand van ruim €171.000,- bereikt. Met dit bedrag zijn wij al een heel eind op weg, alleen is dit nog niet voldoende om al onze wensen tbv de verbouwing te realiseren. In deze nieuwsbrief leest u wat er al gerealiseerd is en wat wij er nog aan gaan doen om tot het gewenste bedrag te komen. Doet u mee?

Nlgeeft collecte Koningsdag/nacht

In de week van 22 april t/m 26 april 2014 hebben wij de beschikking over 20 collectebussen van het oranjefonds (NLgeeft). 50% van de bijdragen gaat rechtsreeks naar de bouwkas. Groot voordeel is dat wij dit keer geen beroep doen op euro's van ouders en leden. Wel doen wij een beroep op uw tijd want voor deze actie zijn wederom veel collectanten nodig. Aanmelden kan via mike@wilhelmina.org. Aangezien wij hebben ingezet om deze actie zowel met ouders, oudleden en leden te gaan doen hebben wij de volgende wijken toegezegd gekregen: Domplein, Neude, Janskerkhof, Lange Nieuwstraat en omgeving, Vogelenbuurt, Hoograven-Zuid. Mocht u willen collecteren in deze week, overdag of in de avond dan horen wij dit graag. Ook kunnen wij de collectebussen neerzetten bij bevriende winkels, supermarkten etc. dus als u ideeën heeft dan horen wij het graag.

Specsavers actie

De actie van Specsavers heeft ons in 2013 het mooie bedrag van 1677,15 opgeleverd. Wij danken Specsavers voor dit mooie bedrag. Iedereen die mee heeft geholpen met stemmen voor deze actie super bedankt.

Obligaties op maat

Ruim 13.000,= aan obligaties is reeds toegezegd, dit is een super mooi bedrag waarvoor we iedereen super dankbaar zijn. Heeft u nog geen obligatie maar zou u dit als nog wel willen dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op deze website. Mochten we een beslissing hebben genomen over de bouw en overgaan tot bouwen dan pas zullen we u vragen om het bedrag over te maken. Obligaties zijn te verkrijgen vanaf € 250,=. Wilt u een obligatie voor een hoger bedrag dan kunnen we hiervoor een aparte obligatie op maat uitgeven. We proberen om maximaal € 25.000,= op te halen door middel van de verkoop van obligaties.

Extra denktank

Met hulp van advies- en ingenieursbureau Movares uit Utrecht gaan er in april 150 studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool Utrecht aan de slag met de duurzame herontwikkeling van de locatie van de zeeverkenners (Wilhelminagroep) in Hoograven. Verschillende scenario’s voor locatieontwikkeling worden uitgewerkt, variërend van lichte renovatie tot grootschalige nieuwbouw. De 1e jaars studenten werken in een projectgroep aan de volgende thema’s: Omgevings- en stakeholderanalyse (huidige en mogelijke gebruikers, wensen en eisen, trends, kenmerken van de omgeving en dergelijke) Conceptontwikkeling (bijvoorbeeld t.b.v. buitenschoolse opvang, kooklessen voor ouderen, huisvesting / broedplaats voor MVO start-ups, etc) Uitwerking van een (duurzaam) energiesysteem Financiële analyse (kosten en baten, business case)

Bouwen of niet Bouwen

Ondanks dat wij al een aardig bedrag gespaard hebben is er tot op heden nog niet besloten door de vereniging en stichting of er gebouwd gaat worden. Wij onderzoeken mede met hulp van Movares en de Hogeschool Utrecht momenteel wat de mogelijkheden zijn van een aantal verschillende bouwvarianten; aanbouw, nieuwbouw, meer-en minderwerk. Ook zijn wij nog bezig om cijfermatig de kosten in kaart te brengen die een groter gebouw met zich meebrengt. Als dit alles duidelijk is en wij kostentechnisch niet een groter riscio lopen dan nu zullen wij een beslissing nemen voor voortzetting van de bouwkosten. Pas dan zullen wij ook echt bouwkosten gaan maken, tot op heden hebben wij deze nog beperkt kunnen houden. Wij hopen u in de ledenvergadering van voor de zomer hier meer over te kunnen mededelen.
Mike
Over

Mike maakt zich sterk voor de nieuwbouw en alle projecten bij onze groep. Mike is lid jarenlang als staflid, teamleider en ook als voorzitter actief geweest bij onze groep.