Gegevens groepsweekend

Print Friendly, PDF & Email

Beste ouder(s) en verzorger(s),

 

Bij deze de gegevens van het groepsweekend gebouw.

Het adres is: Land van Kleef 6, Loon op Zand.

Noodtelefoonnummers worden gemaild in verband met privacy. Gelieve alleen bellen in geval van nood. Er staat altijd een telefoon aan en de voicemails worden regelmatig gecheckt.

Annelies

Ik ben bij de Wilhelminagroep actief als schipper bij de dolfijnen en als praktijkbegeleider. Een praktijkbegeleider houdt o.a. in de gaten wie welke trainingen heeft gevolgd binnen de groep. Buiten de Wilhelminagroep ben ik ook regionaal actief in het trainingsteam van scouting.