periodiek bijdragen

De belastingdienst heeft het makkelijker gemaakt om verenigingen zoals de Wilhelminagroep op een fiscaal prettige manier te steunen. Voorwaarde hiervoor zijn als volgt:

* De vereniging heeft minstens 25 leden.
* De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
* De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen.
* De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander door ons aangewezen land.

Wij voldoen aan de boven gestelde eisen waardoor u dus de mogelijkheid heeft om ons via een periodieke gift te steunen.

Een periodieke gift is ook echt een periodieke gift als:

*u de gift hebt laten vastleggen, via dit formulier.
*u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
*deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
*u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
*De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
*de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

na invulling kunt u het formulier insturen naar onze penningmeester

duim omhoog