Nieuwsbrief november 2014

De ontknoping nadert

De afgelopen maanden is er heel hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwbouw. Nee, de bouwvakkers zijn nog niet begonnen maar wel is er veel werk verricht aan de onderbouwing van alle cijfers voor een degelijke begroting en exploitatie van het nieuwe gebouw. Het laatste wat we namelijk zouden willen is dat we straks een gebouw hebben staan wat we als vereniging niet kunnen betalen en wat daardoor ons juist de mogelijkheid ontneemt om te groeien ipv dat we door de nieuwbouw juist de mogelijkheid creëren om verder te groeien. Het plan voor nieuwbouw was en is echter een heel reëel plan en is ook in de toekomst op lange termijn een goede investering. vandaar dat we nu ook bezig zijn de laatste stappen te zetten dmv realisatie van een hypotheek voor het resterende ontbrekende bedrag. als deze stap gezet is dan kan de bouwcommissie daadwerkelijk verder met het definitief maken van tekeningen en offertes.

Stand bouw-thermometer

#ff8800 Raised €183,427 towards the €265,000 target.

van 2.0 naar 3.0

Degene die goed naar de thermometer hebben gekeken hebben gezien dat de bouwsom van 240.000 naar 265.000 is bijgesteld. Reden hiervoor is dat wij het toch wenselijk achten om het oude gedeelte van 't Baken gelijktijdig met de aanbouw te renoveren. Een deel van deze plannen was al in de oorspronkelijke bouwsom opgenomen echter niet het volledige bedrag. Dit is nu dmv deze eenmalige verhoging gecorrigeerd waardoor wij gelijktijdig het nieuwe gedeelte realiseren en het oude gedeelte renoveren. De voornaamste zaken die aangepakt zullen worden zijn het sanitair en het trappenhuis.

Ook u kunt B(L)ijdragen:

We vinden het geweldig dat wij in de loop van dit project merken dat er steeds meer steun komt van betrokkenen. Fondsen, gemeente Utrecht, leden en ook (oud)leden voelen zich zeer betrokken bij ons project en dankzij de steun van U allen kunnen wij straks de bouw hopelijk gaan realiseren. we zijn er echter nog niet en ondanks de lage rentes is lenen altijd nog een mogelijkheid die wij als laatste willen inzetten. Mocht u dus nog twijfelen over deelname aan het project neem dan gerust contact op met ons te kijken hoe en op welke wijze ook u kunt blijdragen aan ons project. Want dat u er blij van wordt dat is zeker.