Nieuwsbrief

Helpen met de bouw is bouwen aan de toekomst!

Laten we nog eens nagaan waarom we de aanbouw en botenloods nodig hebben. We willen graag van de zeecontainers af, ook willen we een ruimte waar we de vletten tijdens het winterseizoen kunnen onderhouden. Minder vaak genoemd maar toch zeker zo belangrijk is de ruimte die we nodig hebben voor de Wilde Vaart en de Loodsen. Deze 2 belangrijke speltakken delen nu de ruimte naast de keuken met circa 20 personen. Het is niet handig om 2 speltakken in dezelfde ruimte te laten bivakkeren. Daarnaast groeien wij nog steeds en dan met name bij de Wilde Vaart en de Loodsen. Waarom zijn deze 2 speltakken zo belangrijk voor de Wilhelminagroep? Uit deze 2 speltakken moeten wij de stafleden reqruteren voor de dolfijnen, orca’s en zeeverkenners (er zijn 7 WV-ers doorgestroomd naar de staf!) . Wij zijn dan ook erg blij dat wij in staat zijn om Wilde Vaart en Loodsen voor onze vereniging te behouden. Dus laten wij met z’n allen er voor zorgen dat de Wilhelminagroep in de toekomst in staat blijft om zelf in haar kader te voorzien!

Helpen met de bouw is bouwen aan de toekomst!

Rob Duiveman, voorzitter Stichting Wilhelminagroep

Doneren via Ideal

Tuurlijk willen we de Wilhelminagroep wel steunen, maar kan dit niet wat makkelijker. Aan deze vraag geven wij graag gehoor. Via Ideal kunt u nu veilig via uw eigen bank op onze nieuwbouw website direct een bijdrage overmaken ten behoeve van de aanbouw en botenloods. De link is niet bedoeld om gewone betalingen zoals contributie aan ons over te maken.

stand van zaken

De tijd vliegt in 2013. Gelukkig is er een hoop bereikt dit jaar. Begin dit jaar is Naked Architecture druk bezig geweest met het ontwerp van het gebouw. Verschillende aannemers zijn bezig geweest om de  bouwscenario’s door te rekenen. De Gemeente Utrecht heeft groen licht gegeven voor een gunstige grondregeling waardoor we meer zekerheid krijgen over onze investeringen en continuïteit voor de toekomst. In de nieuwbouw komt behalve de noodzakelijke extra ruimte voor onze leden ook ruimte voor invalidenvoorzieningen en uiteraard gaan wij ook werken om alles zo duurzaam mogelijk te maken. Hiervoor zijn wij in gesprek met ingenieursbureau Movares uit Utrecht die ons hierover adviseert. Intern zijn wij begonnen om afgelopen zomer alle leden, ouders en (oud)leden te informeren over dit project want elke hulp is meer dan welkom, hier gaan wij dit najaar mee verder zodat u precies weet waar u geld naar toe gaat.

Het mooie is van dit project dat iedereen kan helpen, dit kan namelijk door gebruik te maken van uw eigen kracht en creativiteit van u als ouder of lid van de Wilhelminagroep om mee te denken en op zoek te gaan naar mogelijkheden om extra geld binnen te halen. Flessen inzamelen, het glazen huis, crowdfunding, veiling van zelfgemaakte kunst, alles is mogelijk. Waarschijnlijk heeft u nog veel betere manieren om het benodigde geld bijeen te brengen. Laat ons dit vooral weten, via de contact pagina kunt u dit doorgeven maar ook vooral bij onze staf -en bestuursleden.  Eind maart 2014 willen we kijken of onze inspanningen van U en ons genoeg hebben opgeleverd om daadwerkelijk te kunnen gaan bouwen en wat zou er dan mooier zijn als we eind 2014 al de eerste paal in de grond kunnen slaan.

#ff8800 Raised €91,500 towards the €240,000 target.

Obligaties op maat

We merken dat steeds meer ouders, oudleden en vrienden het idee van dit project steunen, hier zijn wij uiteraard zeer blij mee. Op dit moment hebben we  dan ook al€ 10.500,= opgehaald met de verkoop van de obligaties. We streven echter naar een bedrag van  € 25000,=. Om dit waar te maken hebben we de steun van iedereen die de Wilhelminagroep een warm hart toedraagt nodig. We hebben echter ook gemerkt dat voor veel mensen de drempel van € 1000,= erg hoog is, vandaar dat wij nu komen met een aangepast aanbod.

Vanaf nu kunt u zelf aangeven vanaf welk bedrag u een obligaties wenst te kopen. Er geldt alleen een minimale inleg van € 250,=. Voor alle obligaties is hetzelfde obligatie-regelement van toepassing. Wilt u zich opgeven voor deze obligaties op maat ga dan naar contact of bekijk eerst de uitgebreide informatie op onze website.

 

 

Steun Frank Meulenbelt (Bettings O.G.)

De reden dat ik vanuit Bettings O.G., het bedrijf waarvan ik mede-eigenaar ben, 2 obligaties koop is omdat ik de groep een warm hart toedraag. Als oud lid ben ik blij dat mijn zoon ook bij de Wilhelminagroep terecht is gekomen. De goede sfeer en het enthousiasme van de leiding maakt het dat de groep nog steeds groeit. Het huidige clubgebouw is veel te klein en aan uitbreiding toe. De initiatieven die er door een aantal vrijwilligers wordt genomen om nieuwbouw te realiseren wil ik op deze manier ondersteunen. Al eerder is er een clubgebouw, mede door het uitgeven van obligaties, aangeschaft, dus hopelijk lukt het nu weer. Succes en laat dit een stimulans zijn voor de andere ouders en (oud)leden om ook hun steentje bij te dragen.

Steun Jolanda van Wijk

Ik geef graag gehoor aan de vraag om een obligatie te nemen omdat mijn dochter graag naar de Wilhelminagroep gaat. De Wilhelminagroep handelt nu om te zorgen dat straks de Wilhelminagroep nog bestaat, is professioneel en verdient waardering en steun. Mijn inkomen laat het niet toe maar mijn spaargeld wel om een obligatie te nemen. Je krijgt het weer terug dus het is verantwoord naar mijn eigen situatie toe. Het idee om alle ouders telefonisch te benaderen om te praten over de nieuwbouw en de opties om te steunen komt van mij. Samen met Mike en Frank en straks Rob gaan we van start met de tweede belronde. Helaas hebben we in de eerste belronde niet iedereen kunnen bereiken omdat het met 3 a 4 man eigenlijk teveel tijd kost. Wij horen heel graag spoedig wie ons hierbij komt versterken.

2014

Het wordt een spannend jaar 2014. We zullen in 2014 alle zeilen moeten bijzetten om dit project te doen slagen. We hopen daarom ook met elkaar dit project te willen dragen en te willen bouwen. Het bestuur zowel het groepsbestuur als het stichtingsbestuur steunt de plannen voor deze nieuwbouw, we hopen dat u zich allemaal hierbij aansluit.