Periodieke giften

De belastingdienst heeft het makkelijker gemaakt om verenigingen zoals de Wilhelminagroep op een fiscaal prettige manier te steunen. Voorwaarde hiervoor zijn als volgt: * De vereniging heeft minstens 25 leden. * De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. * De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen. * De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander door ons aangewezen land. Wij voldoen aan de boven gestelde eisen waardoor u dus de mogelijkheid heeft om ons via een periodieke gift te steunen. Een periodieke gift is ook echt een periodieke gift als: *u de gift hebt laten vastleggen, via dit formulier. *u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd *deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn *u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging *De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. *de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift