Nieuwsbrief maart 2015

Het spel is op de wagen. Voor uw gevoel lijkt er wellicht nog niet zoveel te gebeuren met betrekking tot de nieuwbouw, echter niets is minder waar. In januari en februari is er heel hard gewerkt aan het verder uitwerken van het definitieve ontwerp. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met onze architect Naked Architecture en onze aannemer Wieman. Ons bouwteam maakt goede stappen voorwaarts zodat begin maart de bouwaanvraag richting de gemeente Utrecht kan.  Hier kunnen we ook niet al te lang meer mee wachten want we willen dat voor de start van het nieuwe seizoen het casco van de aanbouw al gereed is zodat we de materialen die nu nog in de zeecontainers zitten kunnen verhuizen naar de nieuwe inpandige opslag.

Door de grootste werkzaamheden in de zomer te plannen is er voor de leden hopelijk het minste overlast.

Groen Licht

Van de stichting waarborgfonds sport is er groen licht gegeven om verder te onderhandelen met de bank over een hypotheek voor het restbedrag van de begroting. De gemeente Utrecht en de stichting waarborgfonds sport staan beide garant voor 50% van het hypotheekbedrag.

naamloos (26)

Zelfwerkzaamheid

Heeft u komende zomer en najaar tijd om ons te helpen met werkzaamheden aan het nieuwe gebouw dan is dit nu uw kans om uw vast op te geven. Voor sommige klussen zijn bepaalde skills wenselijk maar ook als u niet zo handig bent kunnen wij uw help goed gebruiken.  Opgeven kan via onze contactpagina op deze website.

Bijdragen

Naast  bijdragen in de vorm van mee helpen aan het gebouw zijn wij ook nog steeds op zoek naar extra euro’s. Mocht u dus nog willen intekenen voor een obligatie of willen bijdragen in de vorm van een periodieke gift of eenmalige gift dan zijn wij hier onwijs blij. Meer euro’s is ook meer gebouw.

vriendenloterij1DUIMEN1

Mike
Over

Mike maakt zich sterk voor de nieuwbouw en alle projecten bij onze groep. Mike is lid jarenlang als staflid, teamleider en ook als voorzitter actief geweest bij onze groep.