donatie Dorus Rijkers Fonds

Reactie Dorus Rijkers Fonds: Uw plan is ambitieus, uw aanvraag is goed onderbouwd.Onze RvB waardeert uw inspanningen , die gericht zijn op de jeugd, om deze in teamverband vertrouwd te maken met activiteiten op het water. Dat daarvoor een passende akkomodatie benodigd is valt zeer wel te begrijpen. De wijze waarop uw organisatie de nieuwbouw op milieuvriendelijke wijze aanpakt heeft eveneens onze waardering. Het is mij daarom een genoegen u te kunnen berichten, dat wij gaarne aan uw verzoek om een bijdrage van E. 10.000,- voor het project te verlenen zullen voldoen. Wij hopen er daarmee aan bij te dragen, dat u uw activiteiten ten behoeve van de jeugd nog vele jaren zult kunnen continueren.
Mike
Over

Mike maakt zich sterk voor de nieuwbouw en alle projecten bij onze groep. Mike is lid jarenlang als staflid, teamleider en ook als voorzitter actief geweest bij onze groep.