De Wilhelminagroep vraagt u hulp?

Beste Vrienden en leden van de Wilhelminagroep zeeverkenners,

Achter de schermen is er hard gewerkt  aan de plannen om de  aanbouw en botenloods aan onze bestaande locatie ’t baken te realiseren. Deze voor onze huidige en toekomstige leden noodzakelijke verbouwing is nodig om de volgende redenen:

  • De vereniging groeit en hiermee ook de ruimte die wij nodig hebben om onze leden goed te kunnen blijven accommoderen. Het huidige gebouw kan hier op dit moment niet in voorzien
  • De huidige zeecontainers op het terrein zijn oud en dienen op korte termijn te worden vervangen.

Wat gaat dit kosten?

Dankzij o.a. de  medewerking van Naked architecture die onze wensen verwoord hebben in de noodzakelijke tekeningen hebben we nu een begroting kunnen maken van wat deze aanbouw en botenloods  zou moeten gaan kosten. Het totale bedrag van de verbouwing is nu begroot op €240.000,=

Uiteraard gaan we proberen dit bedrag nog veel lager te krijgen, een deel van de werkzaamheden willen we dan ook gaan uitvoeren door zelfredzaamheid. Uw hulp hierbij wordt zeker op prijs gesteld.

Hoe gaan we dit betalen?

Om te beginnen is het plan opgedeeld in 6 aparte fasen. Reden hiervoor is dat als we niet de gehele financiering rond krijgen we wel een start kunnen maken met een deel van de aanbouw. Meer informatie kunt u lezen op onze aparte bouwwebsite www.wilhelmina.org/nieuwbouw/

Obligaties

Alhoewel we gaan proberen een groot gedeelte van de financiering door externe fondsen te laten dekken zal een aanzienlijk deel  door leden, ouders en sympathisanten van onze vereniging  bij elkaar gebracht dienen te worden. Dit willen wij doen door uitgifte van obligaties met een waarde van  €1000,=

Als u intekent op een obligatie dan krijgt u over de eerste 3 jaar van de looptijd van ons een rente uitbetaald van 3%. Gezien de huidige situatie bij de banken is dit een royale vergoeding. Na die periode van 3 jaar vervalt de rentebetaling en beginnen wij met terugbetalen van de obligaties dmv uitloting. Dit zal plaatsvinden over een periode van 15 jaar .Voor uitgebreidere informatie over de obligaties verwijs ik u naar de andere updates op deze website. Mocht u ons willen steunen via een obligatie dan kunt u dit ook kenbaar maken via ons contactformulier Mochten we een beslissing hebben genomen over de bouw en  overgaan tot bouwen dan pas zullen we uw vragen om het bedrag van de obligatie over te maken, dit zal op zijn vroegst eind 2013 zijn. Meer informatie over de obligaties en het regelement kunt u vinden op deze website onder het kopje obligatie.

Vriendenloterij

Naast de obligaties bieden wij u ook de mogelijkheid om mee te spelen met de vriendenloterij. De vriendenloterij kent jaarlijks 14 trekkingen. Iedere trekking bedraagt 11 euro, op jaarbasis is dit dus €154,=. Hiervan gaat 50% naar onze vereniging.  Op jaarbasis levert dit de vereniging per lot €77,= op. Wat bij 45 verkochte loten toch zo’n €3500,= bedraagt.

Aanmelden voor de vriendenloterij  kan via: https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm?id=9974&name=Stichting%20Wilhelminagroep

Mocht u op den duur niet meer willen meespelen dan zit u hier niet maandenlang aan vast. Opzeggen kan namelijk op elk gewenst moment via telefoon of internet.

Giften

De makkelijkste en meest gunstige manier voor de vereniging om ons extra te steunen is door het doen van een gift aan de vereniging. Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk hoe de regelgeving voor 2014  er uit gaat zien op dit moment aangezien Staatssecretaris Weekers van Financiën wil per 1 januari 2014 een vereenvoudiging doorvoeren bij de giftenaftrek voor periodieke schenkingen, een aanvullende voorwaarde opnemen voor het verkrijgen of het behouden van de status van algemeen nut beogende instelling (anbi) en enkele maatregelen nemen tot versterking van de integriteit van anbi’s. Voor de giftenaftrek voor periodieke schenkingen aan een anbi of een vereniging met minimaal 25 leden is de notariële akte straks niet langer verplicht.

Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen wij u uiteraard informeren.

Sponsorkliks

Veel grote webwinkels geven commissie aan klanten die via sponsorkliks online bestellen. Deze commissie gaat periodiek rechtstreeks naar onze vereniging. Als u op onze website www.wilhelmina.org op het icoontje (winkelwagentje) rechtsboven op de pagina klikt komt u op de pagina van sponsorkliks waar u de gewenste webshop kan aanklikken. Elke aankoop bij één van deze bedrijven levert de Wilhelminagroep een commissie op en u  betaald gewoon hetzelfde, het kost U dus niets extra.

Contributie

Door de vereniging is aangegeven in 2012  dat de kosten van de aanbouw niet mogen resulteren in een extreme verhoging van de contributie. Deze zal dus ten aller tijden op een gelijkblijvend niveau blijven, uitgezonderd indexering.

We hopen met deze brief u goed geïnformeerd te  hebben over welke mogelijkheden er zijn om onze vereniging te sponsoren. Mocht u op een andere wijze onze vereniging een warm hart toe dragen en misschien zelf een actie willen starten dan juichen wij dit natuurlijk van harte toe. U kunt hiervoor contact opnemen met  Mike van Kuik via ons contactformulier.

 

Met vriendelijke groet,

Wilhelminagroep Zeeverkenners

 

Mike van Kuik

Bestuurslid stichting Wilhelminagroep

 

Mike
Over

Mike maakt zich sterk voor de nieuwbouw en alle projecten bij onze groep. Mike is lid jarenlang als staflid, teamleider en ook als voorzitter actief geweest bij onze groep.