Update jan 2013

Eind december heeft de bouwcommissie de laatste afstemming gehad met het groepsbestuur van de Wilhelminagroep de daadwerkelijke gebruikers van ’t Baken. Hieruit zijn nog een aantal kleine aanpassingen naar vooren gekomen die momenteel worden doorgevoerd. Op korte termijn zullen wij dan ook de definitieve indeling van het gebouw (’t Baken) bekend kunnen maken.

Nu wij afstemming hebben bereikt over de indeling zullen wij in de maanden januari/februari een goede begroting kunnen maken van de kosten van de bouw waarnaar er in maart/april een begin gemaakt kan worden met het aanschrijven van fondsen en opstarten van andere inzamelingsacties voor de nieuwbouw.

Nieuwe inzamelingsacties of donaties zullen uiteraard via deze site worden gepubliceerd.update

Mike
Over

Mike maakt zich sterk voor de nieuwbouw en alle projecten bij onze groep. Mike is lid jarenlang als staflid, teamleider en ook als voorzitter actief geweest bij onze groep.