Contributies

Aan het lidmaatschap van de Wilhelminagroep zit een contributie gekoppeld voor de financiering van alle kosten van de wekelijkse activiteiten, korte weekenden en alle vaste lasten.

Op deze wijze hoeft er alleen – bij deelname – apart betaald te worden voor het Groepsweekend, het Pinksterkamp, het Zomerkamp en het Herfstkamp.

Speltak 2020 / 2021

Dolfijnen: € 190,00
Orca’s: € 250,00
Zeeverkenners: € 250,00
Matrozen ter Wilde Vaart: € 250,00
Loodsen – niet staf/bestuurslid: € 115,00
Stamleden – niet staf/bestuurslid: € 75,00
Staf- en bestuursleden: € 0,00
De contributie wordt geïnd aan het begin van ieder kalenderjaar.

Contributies dienen betaald te worden op bankrekeningnummer NL36 INGB 0005 8254 83 t.n.v. Wilhelminagroep Zeeverkenners.

Indien het lid en/of de ouder in het bezit is van een geldige U-pas, kan (een deel van) het persoonlijke budget gebruikt worden voor de te betalen contributie. Meer informatie over de U-pasregeling vindt u hier.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, penningmeester van de Vereniging Wilhelminagroep

Urban van Loon
Voor contact via email kunt u de contactpagina gebruiken