Auteur: Mike
Mike maakt zich sterk voor de nieuwbouw en alle projecten bij onze groep. Mike is lid jarenlang als staflid, teamleider en ook als voorzitter actief geweest bij onze groep.

Nieuwsbrief april nieuwbouw

Beste leden, ouders, (oud)leden, belangstellenden, Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de stand van zaken mbt de bouwplannen. Het gaat namelijk onwijs goed met de fondswerving en ook de obligaties worden goed afgenomen. Verder proberen wij er alles

Nieuwsbrief nieuwbouw online!

De eerste nieuwbouw-nieuwsbrief staat online, je vindt deze uiteraard op onze nieuwbouw-site. Veel leesplezier!

Nieuwsbrief: Wilhelminagroep op de beursvloer!

Afgelopen donderdag 30 mei hebben Mike en Jolanda namens de Wilhelminagroep Z eeverkenners deelgenomen aan de Beursvloer van de Utrechtse Vrijwilligerscentrale. De beursvloer bemiddelt tussen maatschappelijke organisaties en ondernemingen zonder tussenkomst van geld. Ons bezoek aan de beursvloer is zeker

Wilhelminagroep Nieuwsupdate

Beste oud-leden, leden en ouders, 2012 was voor de Wilhelminagroep een fantastisch FEEST jaar. Het 75-jarig bestaan is door en met alle leden, ouders en oud-leden van de groep groots gevierd, hulde hiervoor aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.