U-pas regeling

U-pas regeling
Korting op contributie en kampgelden via U-pasregeling

Met ingang van 1 augustus 2005 neemt de Wilhelminagroep deel aan de U-pasregeling.

Algemeen U-pas

De U-pas is een gratis voordeelpas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Stichtse Vecht. Met een U-pas heeft u een persoonlijk budget voor sport en cultuur. U bepaalt zelf aan welke activiteiten u uw budget besteedt. Zo kunt u zwemmen, sporten, muziekles nemen of een taalcursus volgen. (website www.u-pas.nl dd 25-09-2013)

Komt u in aanmerking?
De hoogte van het inkomen bepaalt of u in aanmerking kan komen voor de U-pas. Zie voor meer informatie deze pagina van de U-pas.

U-pasregeling vanaf 1 juli 2013

Sportieve en culturele activiteiten betaalt u vanuit uw persoonlijke budget. Dit budget is geldig van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014. Het budget bedraagt € 225,00 voor U-pashouders tot en met 17 jaar. Voor U-pashouders van 18 jaar en ouder is dit € 100,00. U gebruikt uw persoonlijke budget onder andere voor:

·         Sport (contributies);

·         Cursussen (dans, taal, muziekles, etc.);

·         Volkstuinen;

·         Zwemlessen.

 

Uw budget gebruiken voor de Wilhelminagroep
Indien u gebruik wilt maken van uw budget voor de Wilhelminagroep dient u uw geldige U-pasnummer door te geven aan de penningmeester en aan te geven welk bedrag uit uw budget u wil besteden.

De penningmeester declareert dan dit bedrag bij Bureau U-pas. De rest van de contributie dient u vervolgens zelf (eventueel gespreid) te betalen aan de Vereniging Wilhelminagroep

 

Vragen?

Voor vragen over deze kortingsregeling kunt u contact opnemen met:
de penningmeester Stichting Wilhelminagroep via het contactformulier.